72h in…

Специален проект за Вашата фирма или община

72 часа в "Компания"

Искате ли повече продажби без да увеличавате рекламния си бюджет? 

Имате качествен продукт с уникално производство, но никой не знае за него? 

Искате ли Вашите клиенти и партньори да видят пътя, който продуктът Ви изминава от съставките, през производството, качествения контрол до опаковката? 

В ерата на Интернет и социални мрежи, качественото изображение достига до по-голяма аудитория, съответно води до по-големи импресии и продажби. Качественото изображение говори за висока отговорност и повишава имиджа и на компанията, и на продукта. Не е необходимо да увеличавате бюджета си за реклама, за да повишите рейтинга си. 

Как? 

С професионална имиджова фотография. “72h in…” е фотографски-имиджов продукт, чиято основна цел е представяне по един по-различен начин на уникалността на продукта и производствения процес.

„72h in…” е компилация от имиджови снимки на ключови етапи от производството, на произхода на материалите(съставките), които влизат в него, както и представянето на крайния продукт в естествена среда. Техниката на заснемане е специфична, като по този начин се гарантира уникалност в представянето пред обществеността и партньорите.

В ерата на социалните мрежи е доказано, че една снимка има стойността на хиляда думи. Добрите маркетингови специалисти залагат именно на снимката като послание и привличане на интерес в клиента за постигане на по-високи продажби.

Глобализацията на социалните мрежи ни дава възможност да достигнем до точно определена социална група от хора и националност и да представим пътя, който извървява продуктът от суровите съставки до опаковката.

Изображенията могат да бъдат използвани както във Facebook, Instagram, така и за билборд реклама, интернет страници, публикации в списания, вестници и презентационни материали.

Проектът „72h in…” се поръчва от компанията посредством задание, в което се описват обектите, които подлежат на снимане. В това задание се конкретизира и срокът за изпълнение, както и минималният брой кадри, които трябва да бъдат направени. След приключване на всички обекти, зададени от възложителя, снимките се предоставят от фотографа на възложителя на дигитален носител(flash памет). Подписва се приемо-предавателен протокол, в който се упоменава серийният номер на флашката, нейното съдържание по папки и общия размер данни на нея, както и фактурата, издадена от изпълнителя. С приемо-предавателния протокол се предоставят и правата върху снимките на възложителя. Плащането се извършва след пълно приключване на проекта „72h in..” и неговото одобрение от страна на възложителя.

За мен като фотограф „72h in…”е привилегия. 

Да имаш честта да запечаташ необикновената българска промишленост, иновацията на българския предприемчив нюх, е като оставиш следа в историята. 

Светът е изкуство, фотографът е само свидетел.

72 часа в "Общини"

Турист->консумация->оборот за бизнеса->повече работни места->по-големи инвестиции->по-висок стандарт и ниска безработица. Тази на пръв поглед елементарна схема набира все по-голяма популярност в наши дни не само в България, но и по света. В ерата на Интернет, на могъществото на социалните мрежи, и реновираният парк, и романтичните улички, и цветните градини, и целият град трябва да бъдат показани на обществото. Чрез снимки. Но не просто показани. Когато ги види потребителят да провери за свободните стаи в района за следващия уикенд. За да бъде популярно едно географско местоположение са необходими не само красива природа, архитектурни богатства или безкрайни панорамни гледки, но и качествена фотография. Красивата снимка, посредством социалните мрежи, може да достигне до десетки хиляди потребители без похарчен и лев за реклама. Добрият имидж на населеното място и сред живущите в него, и сред цялата общественост е задължителен. Той се изгражда с добри новини и качествени фотографии. “72h in…” е фотографски-имиджов продукт, чиято основна цел е представяне по един по-необикновен начин на красотата на населеното място.

„72h in…” е компилация от имиджови снимки на ключови обекти от територията на общината или туристически забележителности. Техниката на заснемане е специфична, като по този начин се гарантира уникалност в представянето пред обществеността и инвеститорите.

В ерата на социалните мрежи е доказано, че една снимка има стойността на хиляда думи. Добрите маркетингови специалисти залагат именно на снимката като послание и привличане на интерес в клиента за постигане на по-високи продажби. Глобализацията на социалните мрежи ни дава възможност да достигнем до точно определена социална група от хора и националност, за да представим възможностите, които притежава населеното място. Изображенията могат да бъдат използвани както във facebook, Instagram така и за билборд и интернет реклама, публикации в списания, вестници, презентационни материали, картички и сувенирни изделия.

Проектът „72h in…” се поръчва от общината/агенцията/министерството посредством задание, в което се описват обектите, които подлежат на снимане. В това задание се конкретизира и срокът за изпълнение, както и минималният брой кадри, които трябва да бъдат направени. След приключване на всички обекти, зададени от възложителя, снимките се предоставят от фотографа на възложителя на дигитален носител(flash памет). Подписва се приемо-предавателен протокол, в който се опоменава серийният номер на флашката, нейното съдържание по папки и общият размер данни на нея, както и фактурата, издадена от изпълнителя. С приемо-предавателния протокол се предоставят и правата върху снимките на възложителя. Плащането се извършва след пълно приключване на проекта „72h in..” и неговото одобрение от страна на възложителя.

За мен като фотограф „72h in…”е привилегия.
Да имаш честта да запечаташ необикновената българска архитектураи дух за поколенията напред, е като оставиш следа в историята.

Светът е изкуство, фотографът е само свидетел.

Ако имате въпроси или искате да работим заедно, пишете ни.